Kontrast
37-312 Łętownia 286

Rada rodziców

Przewodniczący – Tomasz Student

 

Z-ca Przewodniczącego – Marzena Chmiel

 

Sekretarz – Justyna Horzov

 

Skarbnik – Anna Baran

 

Członek – Ewa Kozak

 

Komisja rewizyjna – Anna Wraga Justyna Kida