"Zachwycający świat zwierząt"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiej innowacji pedagogicznej „Zachwycający świat zwierząt”. Na lekcjach biologii i zajęciach rozwijających kreatywność uczniowie klasy 6a wraz z p. Elżbietą Serafin odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz umiejętności, a także pogłębiają swoją wiedzę z zakresu zoologii.

 

Celem ogólnym innowacji jest m.in.: poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności uczniów w obszarze nauk biologicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie biologii oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych.

 

Innowacja jest realizowana poprzez: korzystanie z materiałów udostępnianych przez nauczyciela oraz samodzielnie znalezionych w Internecie, obserwacje terenowe przeprowadzane przez uczniów indywidualnie, w szczególności we własnym ogrodzie i najbliższym otoczeniu oraz selekcjonowanie, przetwarzanie i prezentowanie zdobytych materiałów.

 

Zadania dla uczniów zamieszczane są na stronie internetowej innowacji pod adresem https://innowacjabiologiczna.my.canva.site/zachwycaj-cy-wiat-zwierz-t-innowacja-pedagogiczna-2023-2024#start

 

Wytwory pracy uczniów są prezentowane pozostałym uczniom klasy oraz zamieszczane na padlecie dla szkół realizujących innowację: https://pl.padlet.com/mariaslazyk1/innowacja-zachwycaj-cy-wiat-zwierz-t-dzia-ania-partner-w-hrp69i1s3206qqif