XXIII Podkarpacki Sarzyński Konkurs Chemiczny

      W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 już po raz dwudziesty trzeci odbył się Podkarpacki Sarzyński Konkurs Chemiczny. Organizatorami konkursu chemicznego byli nauczyciele chemii: p. Marta Radomska i p. Elżbieta Serafin ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni, p. Anna Mucha ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej, p. Elżbieta Domańska i p. Małgorzata Tworkowska z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie oraz p. Dymitr Malec z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

       W tej edycji konkursu, którego celem jest promowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród szerokiego grona uczniów szkół podstawowych wzięło udział 122 uczniów szkół z całego podkarpacia, a 41 zakwalifikowało się do etapu finałowego.

        Konkurs objęty został honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty  p. Małgorzaty Rauch. Ponadto patronat nad przedsięwzięciem sprawowali: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Jerzy Paul, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, PTChem Oddz. w Rzeszowie, PZPW w Rzeszowie. Patronami medialnymi były: Gazeta Codzienna NOWINY, portal nowiny 24, TVP3 Rzeszów oraz radio Via. Sponsorami konkursu byli: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna p. Andrzej Rychel, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Jerzy Paul, Prezes Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków   p. Krzysztof Jaromin, Prezes CIECH Sarzyna p. Wojciech Babski, Prezes Zakładów Mięsnych w Górnie p. Mieczysław Miazga, PPUH GENEX Produkcja i sprzedaż wyrobów z wikliny oraz usługi transportowe Eugeniusz Kolano, ŁYKObud Firma Budowlana Józef Łyko, AKS Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski Sklep "Primaks", Firma Handlowo-Usługowa Wiesław Walicki oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łętowni.

         Organizatorem i gospodarzem finału XXIII Podkarpackiego Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego była Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni. Finał konkursu odbył się w zaplanowanej formie dzięki dużemu zaangażowaniu i wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna p. Andrzeja Rychla oraz podjęciu współpracy z wyd. MAC przez nauczycielki chemii Szkoły Podstawowej w Łętowni: p. Martę Radomską i p. Elżbietę Serafin – Ambasadorki Chemii MAC. Organizację warsztatów przyrodniczych wsparły: p. Alina Dąbek – Dyrektor Regionalny wyd. MAC oraz p. Katarzyna Dołęga - Konsultant Oświatowy wyd. MAC. Dla wszystkich uczestników finału przygotowane zostały: breloki z symbolem mądrości - sową, a zarazem logo konkursu chemicznego – wydrukowane na drukarkach 3D przez uczniów SP w Łętowni pod kierunkiem p. Agnieszki Zamorskiej - Socha oraz symboliczne medale i układy okresowe ufundowane przez Zespół Szkół w Nowej Sarzynie.

        26 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie konkursu i przywitanie przybyłych gości przez panią Martę Radomską - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II    w Łętowni.

         Po części oficjalnej uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań, zaś nauczyciele udali się na warsztaty przyrodnicze „mała skala z rozMAChem” prowadzone przez p. Łukasza Spornego i p. Piotra Wróblewskiego - wykładowców Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia, współautorów środowiska nauczania i uczenia się chemii: wydawnictwa MAC Edukacja, Ambasadorów przedmiotów przyrodniczych MAC, polskich wykładowców LabXchange Harvard University, europejskich trenerów i ambasadorów metody IBSE, nauczycieli podczas pandemii covid-19 z TVN Discovery i player.pl (liceum) oraz Google Polska (szkoła podstawowa).

       Po części konkursowej uczniowie wzięli udział w warsztatach przyrodniczych, a nauczyciele przystąpili do sprawdzania prac konkursowych i sporządzili listę rankingową.

       Finał konkursu zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród laureatom konkursu oraz wyróżnionym uczniom. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Danuta Pinderska – Sekretarz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, p. Stanisław Kurlej – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie, p. Krzysztof Jaromin – Prezes Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków, p. Bogumiła Szwedo – Koordynator Marketingu CIECH Sarzyna, p. Sławomir Babiarz - Koordynator Doskonałości Operacyjnej CIECH Sarzyna, p. Stanisław Kusiak – z-ca Dyrektora PZPW w Rzeszowie, p. dr hab. inż. Jaromir Lechowicz - prof. Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, p. Adam Stanaszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej, p. Józef Łyko – właściciel firmy ŁYKObud, p. Alina Dąbek – Dyrektor Regionalny wyd. MAC, p. Katarzyna Dołęga - Konsultant Oświatowy wyd. MAC oraz p. Michał Marciniak - Krajowy Koordynator Projektów Sprzedażowych Grupa MAC S.A.

Nagrody główne wręczyli: p. Danuta Pinderska, p. Krzysztof Jaromin i p. Sławomir Babiarz. Dodatkowe nagrody ufundowane przez: Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich i Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku wręczyli odpowiednio: p. dr hab. inż. Jaromir Lechowicz, p. Stanisław Kusiak oraz p. Dymitr Malec – autor zadań na etap finałowy konkursu.

        W imieniu organizatorów konkursu p.  Dyrektor Marta Radomska wręczyła statuetki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i podziękowania przedstawicielom instytucji sprawujących patronat nad konkursem i sponsorom. Złożyła gratulacje uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom. Podziękowała wszystkim obecnym za przybycie na wydarzenie.

        Dziękujemy sąsiadom szkoły: Państwu Madej, Pani Kida i Pani Baran za udostępnienie miejsc parkingowych, p. Agnieszce Zamorskiej - Socha za wydrukowanie sówek 3D – zawieszek do breloków, p. Annie Głuszak - Cebula za wystrój szkoły. Radzie Rodziców oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości.