Udział w pokazach z fizyki na Politechnice Rzeszowskiej

18 maja klasy VII i VIII naszej szkoły uczestniczyły w pokazach z fizyki. Program składał się z czterech bloków tematycznych.

O zasadach zachowania opowiadał oraz przedstawił doświadczania dr inż. Łukasz Dubiel. W drugim bloku mgr inż. Magdalena Kulig przeprowadziła doświadczenia związane z ciśnieniem. W kolejnym module pokazów mgr Paweł Wnuk i inż. Karol Karpowicz (Instytut Fizyki UMCS w Lublinie) zaprezentowali doświadczenia związane z elektromagnetyzmem. Na koniec dr Jan Mamczur opowiedział o falach i akustyce – ta część pokazów została zakończona występem muzycznym. Nad organizacją pokazów czuwali dr hab. inż. Tomasz Więcek oraz Lidia Wertejuk.