Spotkanie z nosorożcem Rogatkiem, bohaterem projektu Kampania Kolejowe ABC II

W dniu 30 maja 2023 roku w związku z prowadzoną przez Urząd Transportu Kolejowego Kampanią Kolejowe ABC II  naszą szkołę odwiedzili goście: Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Prezesa Transportu Kolejowego – p. Marcina Trela oraz pani dyrektor Natalia Krapacz, dyrektor CUW p. Józef Dziurdź, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego – numer 112.
Celem Kampanii Kolejowe ABC II - programu edukacyjnego jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów. Kampania Kolejowe ABC II to źródło wiedzy na temat sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Na początku zajęć dzieci klas I- III przywitały się z bohaterem Kampanii Kolejowe ABC - nosorożcem Rogatkiem. Uczniowie, którzy uczestniczyli w spotkaniu mieli okazję do poszerzenia
i uzupełnienia swojej wiedzy dotyczącej właściwych i odpowiedzialnych zachowań na temat bezpieczeństwa, a także dowiedzieli się, jak prawidłowo zgłosić zdarzenie co jest szczególnie ważne w obliczu zbliżających się wakacji.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety edukacyjne z elementami odblaskowymi, dzięki którym będą bardziej widoczni podczas korzystania z chodników, dróg, na przejazdach kolejowych, dworcach i peronach oraz p. Wicewojewoda Radosław Wiatr złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka i przekazał na ręce p. dyrektor Marty Radomskiej słodycze dla wszystkich uczniów.