Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Nabór do klas I
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni
na rok szkolny 2023/2024

 

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW (formularz ZGŁOSZENIE) – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową lub
  • REKRUTACJI (formularz WNIOSEK) – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową.

 

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni rozpoczyna się 1 marca 2023r. i trwa do 17 marca 2023r.

 

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz – ZGŁOSZENIE.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko jest zameldowane w innym obwodzie), wypełnia formularz WNIOSEK.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni określa się kryteria (Uchwała nr XLIV/254/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 marca 2017r, znajdująca się w dokumentach do pobrania).

 

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły (budynek 286 i 118)

 

Ważne! Prosimy o dokładne uzupełnianie wszystkich danych oraz klauzulę informacyjną dla rodziców (RODO).

 

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej!

 

Dokumenty do pobrania: