Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Nabór do klas I
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni

na rok szkolny 2022/2023

 

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW (formularz ZGŁOSZENIE) – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową lub
  • REKRUTACJI (formularz WNIOSEK) – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową (szczegóły w Zarządzeniu nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – w dokumentach do pobrania). 

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni rozpoczyna się 1 marca 2022r. i trwa do 18 marca 2022r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz –ZGŁOSZENIE. Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko mieszka w obwodzie innej szkoły), wypełnia formularz WNIOSEK.

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariatach: Przedszkola Samorządowego w Łętowni oraz  Szkoły Podstawowej (budynek 286 i 118).

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej.

 

Dokumenty do pobrania: