„Practise makes perfect”

„Practise makes perfect” - pod takim tytułem wdrażana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego w roku szk. 2023/2024 w klasie 8b przez p. Gabrielę Dec.  Innowacja opiera się na pracy na platformie Insta.Ling służącej uczniom w systematycznym zdobywaniu wiedzy, przyswajaniu nowych słów, a co za tym idzie doskonaleniu umiejętności językowych.

 

Podstawowym założeniem programu Insta.Ling jest zmotywowanie uczniów do krótkiej, kilku minutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącej formie quizu, w którym uczeń dopasowuje słówka, litery bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Poziom trudności jest dostosowany indywidualnie do bieżących umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału ani nie traci czasu na powtórki słówek i zasad, które już zna. Uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Gdy uczeń popełni błąd wyświetlana jest poprawna odpowiedź. W przypadku języka angielskiego program pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Dodatkowo uwzględnia również więcej niż jedną prawidłową odpowiedź, pozwalając na stosowanie synonimów. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut.

 

Zarówno rodzice jak i nauczyciele mają wgląd w raporty z postępów dzieci. Raporty obejmują systematyczność pracy i stopień opanowania materiału. Dostęp  do raportów umożliwia rodzicom motywowanie dzieci do systematycznej pracy. Efektywne zarządzanie czasem, poprzez systematyczną pracę po ok. 5 minut dziennie przez tydzień, zmniejsza nie tylko wysiłek związany z wielogodzinną nauką, ale również przynosi długofalowo znacznie lepsze efekty.

 

Insta.Ling - skuteczna nauka słówek (instaling.pl)