Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łętowni z klas VI, VII, VIII do udziału w rekrutacji do projektu Power Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Nasza przyszłość z wiedzą o przeszłości – Our future with the knowledge of the past.


Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionej karty zgłoszenia do mobilności do dnia 21.09.2020r.

Karty_zgłoszenia-ucznia-do-mobilności_PMU (3) (1)