W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019r 40 uczniów z naszej szkoły przystąpiło do egzaminu gimnazjalny, który składał się z trzech części: ‎

  1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
  2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,
  3. z języka obcego nowożytnego.