Wyróżnienie dla Bartłomieja Pasiaka ucznia klasy 7a w VII Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” w kategorii proza oraz nagroda specjalna członka jury Konkursu Marty Gduli – Żukowicz.Finał konkursu odbył się 24 maja 2018r. w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem. Patronat nad konkursem sprawują: Kwartalnik Literacko – Artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie, Starosta Niżański, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli, Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

Celem konkursu jest ujawnienie i rozbudzanie talentów literackich młodzieży i kształtowanie przez nią własnego, oryginalnego warsztatu twórczego. Opiekunem była p. Stanisława Ożóg.

Bartkowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

dyplom