Matka Boża Częstochowska to szczególna Matka dla Polaków. Jest ona związana ściśle nie tylko z historią narodu polskiego, z kulturą, ale również z wybitnymi postaciami z rodu Polaków. Jednym z nich z pewnością jest ks. kard. Stefan Wyszyński.

5 października uczniowie naszej szkoły przedstawili program słowno – muzyczny i tym samym uczcili postać Niezłomnego Prymasa Tysiąclecia.

Niech życie i działalność błogosławionego ks. Kard. Wyszyńskiego będzie dla całej naszej społeczności szkolnej, lokalnej i narodowej inspiracją do szacunku, pokory i miłości dla drugiego człowieka.