Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym tak i w tym, nasza Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni została zakwalifikowana do udziału w projekcie: Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Chemia w moim otoczeniu, którego głównym celem było podniesienie kompetencji oraz wzbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, a także rozwinięcie zdolności do rozumowania naukowego wśród dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat podczas zajęć laboratoryjnych z zakresu chemii.

W okresie od października do grudnia 2019 roku 30-osobowa grupa uczniów klas IV-VII naszej szkoły brała udział w trzech bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W trakcie 4-godzinnych zajęć uczniowie samodzielnie, ale pod czujnym okiem pracowników wydziału chemii, wykonywali doświadczenia według otrzymanych instrukcji.

Aby ćwiczenia przebiegały sprawnie i w bezpieczny sposób, członkowie grupy projektowej zostali zapoznani z zasadami zachowania w sali laboratoryjnej oraz z podstawowym szkłem                           i sprzętem laboratoryjnym. Uczniowie dowiedzieli się również, jak prawidłowo zważyć otrzymane substancje, a także jak rozdziela się mieszaniny substancji z wykorzystaniem rozdzielacza i destylacji. W trakcie przeprowadzania doświadczeń młodzi chemicy poznali m.in.  magiczny świat manganu, rozdzielali mieszaniny jednorodne i niejednorodne, badali właściwości tworzyw sztucznych, otrzymywali kolorowe osady soli, sztuczną krew, dwutlenek węgla, wodór z folii aluminiowej, przygotowali wulkan chemiczny i doprowadzili do jego erupcji na kolejnych zajęciach.

Podczas każdych zajęć pracownicy uczelni wykonywali pokazy tzw. ciekawych doświadczeń. Były to m.in. pasta dla słonia, chemiczna zapałka, ryczący niedźwiedź, chemiczna lokomotywa. Ponadto z okazji 150 rocznicy powstania układu okresowego pierwiastków uczniowie mieli okazję poznać właściwości kilku pierwiastków chemicznych: m.in. sodu, potasu, wapnia, rtęci, jodu i bromu.

Wszyscy uczestnicy projektu wracali do domów bardzo zadowoleni i nie mogli się doczekać kolejnego wyjazdu na uczelnię. Dobrze pamiętają swoje pierwsze zetknięcie z nauką i wspominają zajęcia w laboratorium chemicznym.

Wiele wskazuje na to, że podjęta współpraca z uczelnią wyższą, przyniosła wiele korzyści nie tylko szkole, ale i uczniom, którzy zarazili się badawczym bakcylem.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/admad/domains/spletownia.vdl.pl/public_html/wordpress_2017/letownia/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 1642