W ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii we wtorek 8 października  2019 roku naszą szkołę odwiedził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Frankowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Sandomierskiej. Wraz z Księdzem Biskupem przybyli Wicedyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej Ksiądz Krzysztof Tryk oraz Proboszcz naszej parafii Ksiądz Wiesław Opiat.


Kiedy Ksiądz Biskup z asystą wchodził do sali gimnastycznej cała szkoła gromko śpiewała Witamy Cię Alleluja. Następnie Pani Dyrektor Marta Radomska w imieniu pracowników i nauczycieli uroczyście przywitała Jego Ekscelencję Księdza Biskupa, a przedstawiciele społeczności uczniowskiej wręczyli kwiaty. Po uroczystym przywitaniu Ks. Biskup został zaproszony przez ks. Krystiana Kusztyba – wikariusza parafii na lekcję religii do klasy 3 A.
Po lekcji Ksiądz Biskup spotkał się z nauczycielami. Na zakończenie wizyty w szkole Ksiądz Biskup zamieścił pamiątkowy wpis w naszej kronice szkolnej.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/admad/domains/spletownia.vdl.pl/public_html/wordpress_2017/letownia/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 1642