Rok szkolny 2017/2018 zakończony, przed nami dwa miesiące wakacji. Uroczysta akademia na zakończenie nauki w gimnazjum odbyła się dla 3 klas 21 czerwca 2018r. w budynku w Majdanie Łętowskim. 22 czerwca 2018r. uroczyste zakończenie roku odbyło się dla uczniów klas 1 – 7 szkoły podstawowej w budynku w Łętowni (oddziały „a”) i dla 2 klas gimnazjum oraz klas 1 – 7 szkoły podstawowej (oddziały „b”) w budynku Majdan Łętowski. 21 czerwca na sali gimnastycznej w Majdanie Łętowskim swoją obecnością zaszczycili gimnazjalistów ks. proboszcz Sylwester Dul, p. Adam Madej – zastępca Burmistrza MiG Nowa Sarzyna. Uczniowie klas 3 gimnazjum przekazali sztandar szkoły uczniom klas drugich. Po uroczystym ślubowaniu głos zabrała p. dyrektor Marta Radomska, witając wszystkich oraz p. Lucyna Klocek, przewodnicząca Rady Rodziców. Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor nagrody i świadectwa z wyróżnieniem (z czerwonym paskiem), dyplomy oraz podziękowania. Pani dyrektor wręczyła także listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniającym się w nauce. Do „Złotej Księgi” wpisali się uczniowie, którzy przez okres 3 lat nauki w gimnazjum otrzymywali świadectwa z wyróżnieniem.
Na pożegnanie trzecioklasiści zaprezentowali program artystyczny. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor pogratulowała nagrodzonym, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę.

22 czerwca uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w kościele parafialnym w Majdanie Łętowskim . Następnie w salach gimnastycznych w Łętowni oraz w Majdanie Łętowskim odbyło się wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów najlepszym uczniom z klas 1 -7 oraz 2. gimnazjum. W budynku w Łętowni rok szkolny wraz z uczniami, nauczycielami , pracownikami szkoły i rodzicami pożegnała pani wicedyrektor Danuta Bigas, a w budynku w Majdanie Łętowskim pani dyrektor Marta Radomska.
Wszyscy zgromadzeni w obu budynkach 21 czerwca 2018r. i 22 czerwca 2018r. usłyszeli życzenia dobrego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Stanisława Ożóg


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/admad/domains/spletownia.vdl.pl/public_html/wordpress_2017/letownia/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 1642