27 lutego 2018r.odbył się Szkolny  Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Został zorganizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.  Organizatorkami konkursu recytatorskiego były panie: Ewa Chowaniec, Stanisława Ożóg, Anna Dec, Danuta Torla, Agata Krasnodębska.  Konkursowi przyświecało motto – słowa Patrona szkoły św. Jana Pawła II:

                    „Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne”.   

W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie całej szkoły podzieleni na trzy kategorie:

klasy I – III (kat. I)

klasy IV – VII (kat. II)

klasy II – III gimnazjum (kat. III).

Jury biorąc pod uwagę takie kryteria oceny jak:

– dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,

– interpretacja utworu,

– kultura słowa (dykcja, poprawność wypowiedzi),

– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój), wyłoniło laureatów konkursu.

Kategoria I

I miejsce Natalia Harasiuk kl. Ia (Cz. Janczarski „Co to jest Polska”)

II miejsce Malwina Lesiczka kl. IIIb ( A. Słonimski „Polska”)

III miejsce Nikola Sroka kl. IIIb (W. Bełza „Modlitwa polskiego dziewczęcia”)

Kategoria II

I miejsce Karolina Milo kl.VIIb (K.K.Baczyński „***”)

II miejsce Nikola Jędrzejewska kl.VIIa (W. Broniewski „Na śmierć     rewolucjonisty”)                                                                                                            III miejsce Konrad Baran kl. Va (A. Słonimski „Polska”)

Kategoria III

I miejsce Bartłomiej Dec kl. IIIa g.(A. Mickiewicz „Reduta Ordona”)

II miejsce Mateusz Zastawny kl. IIb g.(Z. Herbert „Wilki”)

III miejsce Dominik Łyko kl.IIIb g. (T. Kubiak „Tu wszędzie Polska”)

Zwycięzcy konkursu otrzymali  nagrody książkowe – poetyckie tomiki.

Jury: Natalia Kostyra,  Stanisława Ożóg, Teresa Klocek, Ewa Chowaniec, Agata Krasnodębska.

Dyrektor szkoły Pani Marta Radomska oraz wicedyrektor szkoły Pani Danuta Bigas serdecznie pogratulowały wszystkim uczestnikom szkolnego konkursu  i życzyły dalszych sukcesów.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/admad/domains/spletownia.vdl.pl/public_html/wordpress_2017/letownia/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 1642