Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Łętowni otrzymała dofinansowanie w kwocie 80000 zł z rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na rok 2021. Wniosek o dofinansowanie złożył Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, jako organ prowadzący placówkę.

Dzięki temu szkolne stołówki zostaną wyremontowane i zaopatrzone w nowe urządzenia. Pozyskane wsparcie pozwoli na wzbogacenie menu oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy stołówek, a także lepszą organizację miejsc spożywania posiłków.