31 października DH Orły Łętowskie, Samorząd Szkolny reprezentowany przez Przewodniczącego oraz nauczycielki: Teresa Sarzyńska, Zofia Buczkowska i Ewelina Kusiak wzięli udział w akcji „Szkoła Pamięta”.

Inicjatywa miała na celu odnalezienie i uczczenie grobów osób związanych z miejscowością, a zwłaszcza ze szkołą. Harcerze posprzątali miejsca, które tego wymagały. Zapalono też znicze. Przewodniczką po cmentarzu była pani Czubat, mieszkanka Łętowni, która opiekuje się zapomnianymi grobami i zna wiele historii związanych z przeszłością naszej miejscowości. Ta ważna lekcja historii z pewnością nie zostanie potraktowana jako jednorazowa akcja i będzie miała swoją kontynuację w przyszłości.