Nasza społeczność szkolna po raz kolejny wzięła udział w akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. W ramach obchodów tego wydarzenia harcerze z 7 DH Orły Łętowskie, Samorząd Szkolny reprezentowany przez Przewodniczącego Michała Wróbla i Nikolę Chmiel wraz z nauczycielkami Teresą Sarzyńską i Zofią Buczkowską odwiedzili okoliczny cmentarz, na którym pochowani są nauczyciele, pracownicy i absolwenci naszej szkoły. Młodzież posprzątała miejsca, które tego wymagały i zapaliła znicze na znak pamięci.