Uczniowie klas 4a,4b, 5a i 5b 21.09.2022r. wzięli udział w spotkaniu z autorem książek
dla młodzieży panem Pawłem Beręsewiczem. Spotkanie odbyło się w Filii w Łętowni Centrum
Kultury i Biblioteki z Nowej Sarzyny.

Uczniowie naszej szkoły zapoznali się z tematyką powieści pisarza, a także mieli okazję porozmawiać z nim w przyjaznej atmosferze. Pan Paweł Beręsewicz opowiedział o pracy pisarza i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wiele pytań zadawanych przez naszych uczniów.

Opiekunami w czasie wycieczki były panie Małgorzata Kusiak i Teresa Sarzyńska – kl.4b, 5b
oraz Stanisława Ożóg i Anna Kolano – kl.4a,5a.

Opracowała Stanisława Ożóg