Przewodniczący – Dominik Łyko


Zastępca PrzewodniczącegoAmelia Misiak


SkarbnikRadosław Kolano


SekretarzJulia Wróbel


Rzecznik Praw UczniaWeronika Wyka


Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

 • Gumieniak Dawid (VIIb)
 • Milo Karolina (VIIb)
 • Sarzyńska Patrycja (VIIb)
 • Gumieniak Klaudia (VIIa)
 • Węglarz Marcelina (VIIa)
 • Baran Łukasz (IIa)
 • Sowa Edyta (IIa)
 • Wraga Kinga (IIa)
 • Misiak Kinga (IIb)
 • Klocek Dawid (IIIa)
 • Kozłowska Aleksandra (IIIb)
 • Kułacz Patrycja (IIIb)