Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW(formularz ZGŁOSZENIE), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową

lub

  • REKRUTACJI(formularz WNIOSEK), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową (szczegóły w Zarządzeniu Nr 3/2019 – w dokumentach do pobrania).

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni rozpoczyna się 4 marca 2018 r. i trwa do 22 marca 2018 r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz –ZGŁOSZENIE. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko jest zameldowane w innym obwodzie), wypełnia formularz WNIOSEK. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni określa się kryteria dostępne pod linkiem: http://www.nowasarzyna.eu/aktualnosci/art2790,rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-w-roku-szkolnym-20192020.html .

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy szkolnej.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
  2. ZGŁOSZENIE dziecka do kl. I (z obwodu)
  3. WNIOSEK o przyjęcie dziecka do kl. I (spoza obwodu)
  4. Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy
  5. Klauzula informacyjna

1_zarzadzenie

2_zgloszenie_do_klasy_1___z_obwodu

3_wniosek_do_klasy_1___spoza_obwodu

4_karta_zgloszenia_dziecka_do_swietlicy

5_klauzula_informacyjna_dla_rodzicow