Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW (formularz ZGŁOSZENIE), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową lub
  • REKRUTACJI (formularz WNIOSEK), – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową (szczegóły w Zarządzeniu Nr 5 – w dokumentach do pobrania).

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni rozpoczyna się 9 marca 2018 r. i trwa do 20 marca 2018 r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz –ZGŁOSZENIE. W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko jest zameldowane w innym obwodzie), wypełnia formularz WNIOSEK. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni określa się kryteria (Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, znajdujący się w dokumentach do pobrania).

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej.

Dokumenty do pobrania: