Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW (formularz ZGŁOSZENIE) – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę obwodową

lub

  • REKRUTACJI(formularz WNIOSEK) – jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybierają szkołę inną niż obwodową (szczegóły w Zarządzeniu nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – w dokumentach do pobrania).

Zapisy oraz rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni rozpoczyna się 2 marca 2021 r. i trwa do 19 marca 2021 r.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie, w którym jest ono zameldowane, wystarczy, że wypełni formularz –ZGŁOSZENIE. Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu (dziecko mieszka w obwodzie innej szkoły), wypełnia formularz WNIOSEK.

Zgłoszenia i wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.

Można od razu zapisać dziecko do świetlicy oraz stołówki szkolnej.

Dokumenty do pobrania: