Drużyna Energii to ogólnopolski projekt sportowo-edukacyjny, który ma za cel zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce! W dobie pojawiających się co rusz kolejnych nowinek technologicznych, które młodzi ludzie uwielbiają, nie powinniśmy zapominać o tym, jak ważną rolę w ich rozwoju odgrywa ruch.

Właśnie dlatego w Drużynie Energii wykorzystujemy media społecznościowe i Internet, by pokazać,  że sport to dobry sposób na wspólne spędzanie czasu. Drużyna Energii kierowana jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.