Nasze harcerki z 7 DH „Orły Łętowskie” działającej przy Szkole Podstawowej w Łętowni, wraz z opiekunkami, wręczyły BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU Burmistrzowi Andrzejowi Rychlowi, Dyrektorowi Adamowi Madejowi, Sekretarz Danucie Pinderskiej, Dyrektorowi biura posła Jerzego Paula Natalii Sztaba oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Łętowni, Pani Marcie Radomskiej i Danucie Bigas.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/admad/domains/spletownia.vdl.pl/public_html/wordpress_2017/letownia/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 1642