Informacja o rozpoczęciu projektu Power –  ponadnarodowa mobilność uczniów.

1 września 2020 nasza szkoła rozpoczęła projekt Power – ponadnarodowa mobilność uczniów. Realizujemy projekt Nasza przyszłość z wiedzą o przeszłości ze szkoła partnerską w Bezdanach na Litwie. Szkoła Podstawowa w Bezdanach powstała w 1937 roku. Jej inicjatorem był Józef Piłsudski i z jego pomocą wybudowano drewniany budynek, który do dziś stanowi jego część. Obecnie szkoła liczy 72 uczniów i 22 nauczycieli.
Uczniowie będą mieć możliwość 5-dniowego wyjazdu na Litwę i uczestnictwa w zajęciach w szkole, poznania kultury i tradycji obcego kraju, rozwijania swoich umiejętności językowych, a także wycieczce do miejsc historycznie związanych z Polską – Wilna, Troków oraz zaprezentowania naszej szkoły i okolicy na Litwie.
Planowana wizyta na Litwie odbędzie się w terminie i warunkach umożliwiających wyjazd oraz z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa – najprawdopodobniej na wiosnę 2021 – o ile warunki epidemiczne na to pozwolą.
Łączny koszt projektu wynosi 99 342 zł – uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem, wyżywieniem czy pobytem na Litwie.
Głównym tematem projektu jest poznanie naszej przeszłości, która ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się świadomości przyszłych obywateli. Litwa przez wiele lat należała do terytorium Polski, z niej wywodzą się wieszczowie narodowi, których twórczość nadal ma ogromne znaczenie dla narodu, działał tam również Ojciec Niepodległości –  Józef Piłsudski. Poznanie własnej przeszłości kształtuje świadomego przyszłego obywatela Polski i Europy.
Podczas pobytu nasi uczniowie będą ambasadorami Naszej Małej Ojczyzny – przedstawią informacje o naszym rejonie, tradycjach wikliniarskich i przemyśle chemicznym.
Zaangażowanie w projekt uświadomi uczniom jak ważne jest rozwijanie swoich umiejętności językowych, komunikacyjnych i interpersonalnych.
Głównym cele projektu jest rozwój kompetencji i umiejętności językowych – szczególnie języka angielskiego, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych i rozszerzenie kompetencji w zakresie informacyjno-komunikacyjnym.
W projekcie może wziąć udział 20 uczniów z klas VI, VII, VIII. Obowiązywać będzie rekrutacja, w której uczeń wykaże się chęcią udziału w projekcie i znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje. Szczegółowe kryteria i harmonogram podane będą na stronie internetowej szkoły w najbliższych dniach.
Po etapie rekrutacji uczniowie objęci będą przygotowaniem do wyjazdu- odbędą się dodatkowe bezpłatne zajęcia językowe oraz przygotowanie kulturowe.
Podczas pobytu na Litwie uczniowie będą współpracować ze swoimi rówieśnikami. Wspólnie przygotują m.in. fotoalbum ze zdjęciami z wizyty, minisłownik polsko- litwewski i album historycznym.
Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły, będą tam umieszczane aktualne informacje związane z projektem.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Dyrektor Marta Radomską lub koordynatorami projektu – panią Anną Dec, panią Elżbietą Serafin i panią Anną Zawadzką.