Dnia 30.10.2017 roku o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni odbyła się uroczystość „Pasowanie na ucznia”. Czekała na nią dwudziestka przejętych pierwszoklasistów, obecni byli również: pani dyrektor Marta Radomska, pani wicedyrektor Danuta Bigas, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice uczniów klas I oraz uczniowie klas II i III.
Uroczystość rozpoczęła się od ślubowania na sztandar szkoły przez nowo wybrany Samorząd Szkolny. Następnie pierwszaki pod okiem swoich wychowawczyń – pani Zofii Buczkowskiej i pani Danuty Torla – przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, artystyczne i recytatorskie. Dzieci wykazały się również doskonałą znajomością zasad, które ułatwią im prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy obecni zgodnie stwierdzili, że pierwszaki zasługują na przyjęcie do grona uczniów, przystąpiono więc do najważniejszej części uroczystości: pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a pasowania na uczniów szkoły dokonała pani Dyrektor. Dzieci otrzymały upominki oraz dyplomy wręczane przez panią wicedyrektor oraz wychowawców, a w ramach sympatycznych otrzęsin Samorząd Szkolny przygotował dla nowych uczniów zagadki i różne zadania. Wszyscy zostali nagrodzeni słodkościami. Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców czekał też na dzieci w salach, do których udały się po sesji fotograficznej i pamiątkowych zdjęciach.
Na pewno ten dzień zostanie wszystkim pierwszakom na długo w pamięci…