Dyrekcja


mgr Marta Radomska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni

mgr Danuta Bigas – Z-ca dyrektora


Grono Pedagogiczne


ks. mgr Krystian Kusztyb – religia

ks. mgr Sylwester Dul – religia

mgr Agata Krasnodębska – język polski, zajęcia świetlicowe

mgr Agnieszka Chowaniec – język angielski, zajęcia świetlicowe

mgr Agata Zebzda – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Zamorska-Socha – fizyka

mgr Anna Dec – język polski, język niemiecki

mgr Anna Hajder – muzyka, plastyka, zajęcia świetlicowe

mgr Anna Kolano – matematyka

mgr Anna Zawadzka – język angielski

mgr Danuta Bigas – Z-ca dyrektora, matematyka

mgr Edyta Dźwierzyńska – Stalica – wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Cieszyńska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Paszek – przyroda, geografia, Wdżwr

mgr Elżbieta Serafin – biologia, chemia, Wdżwr

mgr Elżbieta Smycz – pedagog

mgr Ernest Cebula – zajęcia artystyczne, plastyka

mgr Ewa Chowaniec –edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Potaczała – nauczyciel wspomagający

mgr Ewelina Kusiak – język polski

mgr Galyna Yeltsowa – język angielski

mgr inż. Danuta Torla – biblioteka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Jadwiga Cieślik – religia

mgr Jan Siwiec – informatyka, technika

mgr Jolanta Baran – historia, język polski

mgr Justyna Gramatyka – język angielski

mgr Lidia Osipa – edukacja wczesnoszkolna

mgr Lucyna Paszek – logopedia

mgr Małgorzata Kusiak – matematyka

mgr Małgorzata Misiak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Perlak – matematyka, zajęcia świetlicowe

mgr Marta Radomska – Dyrektor, chemia

mgr Stanisław Jabłoński – edukacja wczesnoszkolna

mgr Stanisława Ożóg – język polski

mgr Tadeusz Zebzda – wychowanie fizyczne

mgr Teresa Klocek – biblioteka szkolna

mgr Teresa Sarzyńska – historia, wos, wdżwr

mgr Zofia Buczkowska – edukacja wczesnoszkolna, historia

mgr Wiesław Podkalicki – informatyka