W mej pieśni, bogatej czy biednej – przyzna mi ktoś nie przyzna
Żyje, tak rzadka na wargach, moja najdroższa Ojczyzna”.
Jan Kasprowicz

Głównym celem konkursu było rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ojczystej ziemi, do regionu i miejscowości, w której żyjemy. To także doskonała okazja dla uczniów do rozwijania swoich zdolności muzycznych i zaprezentowania ich przed publicznością. W przeglądzie wzięli udział soliści oraz zespoły wokalne w trzech kategoriach wiekowych – klasy I-III i IV-VII szkoły podstawowej i kl. II, III gimnazjum. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór o treści patriotycznej.Organizatorami konkursu byli mgr Anna Hajder i mgr Stanisław Jabłoński.
W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 40 uczestników ( dwa zespoły) ocenianych przez jury w składzie: Pani wicedyrektor Danuta Bigas, Pani Anna Hajder, Pani Teresa Kusy, ks. Krystian Kusztyb.

Komisja konkursowa przyznała następujące wyróżnienia:

klasy I-III
Kl. IA –Kornelia Kwaterczak, kl. IIIA- Roksana Gumieniak, kl. IIIB – Nikola Sroka, zespół – kl. IIB (Kusik Dominik, Poradka Gabriela, Muskus Julia).

Klasy IV-VII :
Klasa IVB (zespół), kl. VA – Agata Kusiak, Amelia Misiak – kl. VIIA.

Gimnazjum :
Kinga Misiak – kl. II, Julia Wróbel – kl. II, Bartłomiej Łyko – kl. III.

Pamiątkowe dyplomy wyróżnionym uczniom na uroczystej akademii wręczyła Pani Dyrektor mgr Marta Radomska. Młodzi artyści zaprezentowali również swoje umiejętności na tzw. „Popołudniu pieśni patriotycznej” połączonym z wywiadówką.
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania” – św. Jan Paweł II.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/admad/domains/spletownia.vdl.pl/public_html/wordpress_2017/letownia/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 1642