Szanowni Państwo!
Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu, tj. od 09.11.2020r. do 13.11.2020r. zostanie zawieszone nauczanie zdalne w szkole.

Mając na względzie dobro dzieci, wobec koniecznych zmian trybu nauki dla wszystkich uczniów w przyszłym tygodniu wykorzystane będą dni przeznaczone do dyspozycji Dyrektora Szkoły jako dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

Z poważaniem
Marta Radomska- dyrektor szkoły