Michał Baran uczeń klasy IIIB gimnazjum zajął pierwsze miejsca w gminnym i powiatowym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom

17. 05. 2019 reprezentował Powiat Leżajski na Wojewódzkim Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom