Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni informuje, że w okresie

16 – 25. marca 2020 r.,
tj. w dniach ograniczonego funkcjonowania Szkoły, nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami w formie zdalnej:

  • przez dziennik Librus przesyłane są przez nauczycieli do uczniów wskazówki do pracy uczniów w domu;
  • informacje zwrotne od uczniów do nauczycieli również mogą odbywać się przez Librusa.

Inne formy współpracy (np. przez Facebooka) poszczególni nauczyciele uzgadniają też bezpośrednio z uczniami.

W związku z powyższym, zobowiązuje się uczniów do odbioru wysyłanych wiadomości w dzienniku elektronicznym, a rodziców prosimy o dopilnowanie realizacji tego zobowiązania i monitorowanie zaangażowania dziecka w opisaną wyżej formę nauki.

 

W przypadku przedłużenia ograniczeń funkcjonowania Szkoły na kolejne dni, Dyrektor Szkoły zastrzega możliwość odpowiedniego przedłużenia przyjętej formy nauczania.