26. kwietnia 2018 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni odbył się finał XIX Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego, którego celem jest promowanie i rozwijanie zainteresowania chemią wśród młodzieży gimnazjalnej, ze zwróceniem uwagi na rangę przedmiotu i poszukiwaniu talentów w tej dziedzinie wiedzy.
Podkarpacki Gimnazjalny Konkurs Chemiczny ma bardzo długą tradycję. Pierwsza jego edycja miała miejsce w 2000 roku i nosiła nazwę Sarzyńskiego Konkursu Chemicznego. Powstał on z inicjatywy trójki nauczycieli chemii Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie oraz Gimnazjum im. Ofiar Pacyfikacji w Woli Zarzyckiej: p. Marty Radomskiej, p. Elżbiety Domańskiej i p. Bożeny Kiebały. Współorganizatorem i autorem zadań na etap finałowy, od samego początku, jest p. Dymitr Malec – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Obecnie zespół tworzą: p. Marta Radomska, p. Elżbieta Domańska, p. Elżbieta Serafin i p. Anna Mucha. Na początku brali w nim udział uczniowie z czterech gimnazjów gminy Nowa Sarzyna, zaś z biegiem lat zasięg konkursu stawał się coraz bardziej szerszy, zaczął obejmować szkoły powiatu leżajskiego, a później województwa podkarpackiego. Od 2013 roku konkurs objęty jest honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie, a od 2015 wpisany na listę konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
Organizatorami Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego byli: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łętowni, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej oraz Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
W tegorocznej edycji wzięło udział 150 uczniów szkół z całego Podkarpacia. Do etapu finałowego, organizowanego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni, przystąpiło 34 uczniów z 25 szkół. Jury powołane przez Komisję Konkursową przedstawiło następujące wyniki:

Laureaci:

1. Krzysztof Nawrocki – Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce

2. Klaudia Bednarska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

3. Radosław Malec – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach

4. Szymon Marszałek – Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zagórzu

5. Michał Wasilewski – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie

6. Wojciech Stawarz – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Wyróżnieni:

1. Nikodem Oślizło – Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

2. Gabriela Wałczyk – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie

3. Julia Kwiatkowska – Społeczne Gimnazjum z oddziałami Dwujęzycznymi im. Konfederatów Barskich w  Rogach

4. Damian Kowalski – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach

5. Julia Nowak – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Patronat nad konkursem sprawowali: Podkarpacki Kurator Oświaty, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza w Rzeszowie, Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział z Rzeszowie, Poseł na Sejm p. Jerzy Paul, PCEN w Rzeszowie. Patronami medialnymi były: Gazeta Codzienna NOWINY, portal nowiny 24 oraz TVP3 Rzeszów. Sponsorami konkursu byli: Poseł na Sejm p. Jerzy Paul, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna p. Andrzej Rychel, Zakłady Chemiczne CIECH Sarzyna, Prezes Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków p. Krzysztof Jaromin, Prezes Zakładów Mięsnych w Górnie p. Rafał Miazga oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkól Licealnych w Leżajsku.
Konkurs ma bardzo wysoką rangę, o czym świadczy liczba przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna p. Andrzej Rychel, wójt gminy Rakszawa p. Maria Kula – gość honorowy, współorganizator wcześniejszych edycji konkursu, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli p. Izabela Pyra, członek zarządu powiatu leżajskiego p. Lucjan Częczek, nauczyciel – konsultant PCEN-u p. Stanisław Kusiak, wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku p. Dymitr Malec, specjalista ds. komunikacji i marketingu Zakładów Chemicznych CIECH Sarzyna p. Bogumiła Szwedo, radni gminy Nowa Sarzyna p. Stanisław Bieńkowski i p. Wiesław Panek, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie p. Lesław Marciniak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarzyckiej p. Adam Stanaszek, przewodnicząca Rady Rodziców p. Lucyna Klocek oraz nauczyciele szkół wraz z uczniami. Pani Dyrektor odczytała również list od Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Małgorzaty Rauch, która wyraziła serdeczne gratulacje z okazji organizacji finału konkursu, mając nadzieję, że spotkanie to będzie obfitowało w wymianę doświadczeń i wiedzy między uczestnikami, życząc wszystkim sukcesów i satysfakcji.
Do uczestników konkursu i przybyłych gości swoje słowo skierowała również
p. Izabela Pyra, gratulując tak wspaniałej inicjatywy.
Pan Burmistrz Andrzej Rychel wyraził wielką radość, że konkurs chemiczny odbywa się na terenie naszej gminy, gdzie tradycje chemiczne są bardzo duże, a miasto i gmina powstały i rozwijały się w oparciu o Centralny Okręg Przemysłowy. Pan Burmistrz podziękował organizatorom za przygotowanie konkursu i życzył uczestnikom wielu sukcesów i radości.
Szczególne podziękowania za zaproszenie na konkurs wyraziła p. Maria Kula, która przez 10 lat współorganizowała ten konkurs w Rakszawie. W udzielonym wywiadzie powiedziała, że miał on ogromne znaczenie dla gminy. Jednoczył społeczność, sprowadzał ludzi z zewnątrz, jednocześnie promując gminę i szkołę. Było to przedsięwzięcie bardzo ważne dla całej społeczności, ponieważ przyczyniało się do popularyzacji wiedzy, motywowało do nauki.
Pan Dymitr Malec – autor zadań do testu powiedział, że organizowanie tego typu konkursu przyczynia się do zaszczepienia wiedzy wśród młodzieży, pasji do chemii, co skutkuje wysokimi ocenami w szkole średniej i na studiach.
Pani Bogumiła Szwedo wyraziła radość, że zakłady chemiczne mogą uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu dla regionu. Będąc największa spółką chemiczną na Podkarpaciu czują się zobowiązani do wspierania takich akcji, promowania i szerzenia wiedzy o chemii. Dzięki konkursom młodzież może rozwijać swoje pasje naukowe, rywalizować, sprawdzić swoje umiejętności i poznać nowych ludzi.
Po części oficjalnej uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań, zaś nauczyciele udali się na konferencje, w trakcie których odbyły się panele naukowe.
Jedną z nich była konferencja: „Metoda IBSE w praktyce. 100-lecie Odzyskania Niepodległości a rozwój przemysłu chemicznego w regionie”, prowadzona przez p. mgr Elżbietę Serafin – nauczyciela SP w Łętowni. Słuchacze dowiedzieli się, że metoda IBSE to nowoczesne, nowatorskie i kreatywne spojrzenie na wiedzę. Opiera się ona na nauczaniu poprzez odkrywanie, dociekanie naukowe, konstruowanie i samodzielne dochodzenie do wiedzy. Tą metodą uczniowie pracują m.in. na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy, gdzie samodzielnie mogą formułować problemy badawcze, stawiać hipotezy, wykonywać doświadczenia i wyciągać wnioski. Następnie uczniowie przedstawili uczestnikom konferencji to, czego dowiedzieli się nt. Zakładów Chemicznych CIECH Sarzyna uczestnicząc w wycieczce, prowadzonej wymienioną powyżej metodą oraz zaprosili ich do obejrzenia przygotowanej przez nich wystawy. Na zakończenie tej części konferencji uczniowie przeprowadzili quiz interaktywny, który bardzo zainteresował nauczycieli. Uczestnicy konferencji byli pod ogromnym wrażeniem przygotowanej konferencji, bardzo wysoko ocenili jej poziom oraz przygotowanie, zaangażowanie i postawę uczniów.
Drugą konferencję przygotował i poprowadził p. Stanisław Kusiak: „”Ignacy Mościcki – chemik, wynalazca, polityk. Człowiek Niepodległej. Quiz interaktywny”. Wśród uczestników panowała miła i przyjazna atmosfera, dyskusja, wymiana zdań i doświadczeń.
Przybyli nauczyciele, opiekunowie uczniów bardzo pozytywnie i wysoko oceniają konkurs. Twierdzą, że przygotowany został profesjonalnie i perfekcyjnie. Panuje miła, niesamowita atmosfera i zdrowe współzawodnictwo. Bardzo podoba im się formuła konkursu – dwa etapy, gdzie w pierwszym mogą zmierzyć się uczniowie w swojej szkole, a później najlepsi z najlepszymi.
Uczestnicy konkursu twierdzą, że konkurs był w porządku, dobrze przygotowany. Zadania testowe oceniają jako dość trudne, ale do rozwiązania. Wybrali chemię, ponieważ lubią przedmioty ścisłe, interesują się nią i jest ona ich pasją.
Po zakończeniu części konkursowej, wszyscy uczestnicy wzięli udział w pokazach doświadczeń chemicznych przygotowanych przez studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Uroczysta gala i rozdanie nagród odbędzie się 13 czerwca.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym, jubileuszowym XX Podkarpackim Gimnazjalnym Konkursie Chemicznym.

 


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/admad/domains/spletownia.vdl.pl/public_html/wordpress_2017/letownia/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 1642