Z Betlejemskim Światłem Pokoju niesiemy naszą harcerską moc i nadzieję. Wpatrzeni w blask tego światła otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze drzwi, spójrzmy przez okna naszych domów, szkół, kościołów, urzędów i nie odwracajmy naszych dłoni od drugiego człowieka, który jest w potrzebie,
od biedy i nieszczęścia
.

Serdecznie zapraszamy

na Ceremonię przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju

w sobotę 23 grudnia 2017r. o godz. 17.00

w kościele pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Łętowni

 

Przekazanie Światła odbędzie się również

we czwartek 21 grudnia 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

w Szkole Podstawowej w Łętowni

w budynkach w Majdanie Łętowskim i Łętowni

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć do swego serca i domu Światło,
które przywędrowało do nas z Betlejem. Pamiętajcie przychodzimy ze swoimi lampionami.

W dniu 17 grudnia br. roku odbyły się uroczystości przekazania Światełka Pokoju w Krakowie. Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, do którego dotarł Promyk z Betlejem. Specjalnie z tej okazji reprezentacja Hufca Leżajsk oraz drużyny z Sieniawy, Nowej Sarzyny i Majdanu Łętowskiego wyruszyły do Krakowa po Światełko Pokoju, które zostanie przekazane mieszkańcom Powiatu Leżajskiego.  Naszą szkołę reprezentowała Harcerska Drużyna „Orły Łętowskie” wraz z druhnami p. Agatą Siwiec oraz p. Teresą Sarzyńską

„W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już niedługo po raz dwudziesty siódmy harcerze i harcerki będą strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.
Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.