„Tylko ten może pokonać zło, kto sam jest bogaty w dobro” Ks. Jerzy Popiełuszko

  1. czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej gabloty poświęconej bł. ks. Jerzemu Popiełuszko. Znajdują się w niej relikwie II stopnia – kawałek drewna z trumny polskiego Męczennika oraz cegła i kamień z grobu kapłana. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna p. Andrzej Rychel, przewodniczący Rady Rodziców p. Tadeusz Misiak, z-ca przewodniczącego p. Justyna Gramatyka oraz Społeczność Szkolna.

W październiku 2013r. szkoła, ówczesne gimnazjum, decyzją dyrektora p. Adama Madeja,  Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców  oraz całej Społeczności Szkolnej  otrzymało imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wybór imienia związany był z tym, że
w marcu, dzięki staraniom ks. prof. dr. hab. Janusza Mierzwy oraz ks. Stanisława Marka, parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Majdanie Łętowskim otrzymała relikwie I stopnia
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W następnym roku, na zjeździe szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, poczet sztandarowy wraz z dyrektorem p. Adamem Madejem otrzymał w darze od siostry Adrianny Czerneckiej relikwie II stopnia, które są zamieszczone w gablocie.

Otwarcie gabloty poprzedzone było wieloma przygotowaniami. Został powołany zespół:
p. dyrektor Marta Radomska, ks. Sylwester Dul, Ewelina Kusiak, Teresa Sarzyńska, Elżbieta Serafin oraz Anna Dec, który pracował nad wyglądem gabloty oraz opracował przebieg uroczystości. W kl. 6-8 odbyły się lekcje związane z życiem, działalnością, nauką i męczeńską śmiercią ks. Popiełuszki oraz historią związaną z nadaniem imienia szkole.

Ks. Jerzy Popiełuszko jest wciąż obecny w naszej szkole, a jego nauka bliska nauczycielom
i uczniom. Chcemy być, tak jak On, ludźmi prawdy, pokoju, umiłowania bliźniego i oddania Ojczyźnie. Będziemy codziennie zmagać się z naszymi słabościami i przeciwnościami losu. Chcemy być ambitni i nieugięci w realizowaniu swoich celów i marzeń, w zgodzie z zasadami religii chrześcijańskiej. Pragniemy współdziałać z innymi, pomagać słabszym, dodawać otuchy i poświęcać się dla dobra wspólnego. Wiemy, że droga ta jest trudna i niejednokrotnie staniemy na rozdrożu, nie wiedząc, co wybrać. Ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z faktu, że tak trzeba, że tego uczy nas i od nas wymaga bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Wszystkich chętnych, pragnących zobaczyć pamiątkową gablotę poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, zapraszamy do szkoły w Majdanie Łętowskim w godzinach pracy.