W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

21 grudnia podczas Rorat o godzinie 6:00 nasi harcerze przekazali BŚP w ręce Ks. proboszcza Sylwestra Dula w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Majdanie Łętowskim.

W niedzielę 22 grudnia o godzinie 9:00 Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane przez naszych harcerzy podczas uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Ks. Krystiana Kusztyba w kościele p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Łętowni.