Okres przedświąteczny był bardzo pracowity dla wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas. W sobotę 10 marca wolontariusze wraz z opiekunami uczestniczyli w kolejnej już zbiórce żywności organizowanej przez Caritas Polska ,,Tak Pomagam”. Zbierali żywność w kilku sklepach na terenie Stalowej Woli.
Szkolne Koło Caritas działało również w parafii Majdan Łętowski – organizując w piątek 23 marca, przed Niedzielą Palmową, świąteczny kiermasz, na którym sprzedawane były stroiki i palmy wielkanocne, wykonane na zajęciach SKC w szkole. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony kupujących, a dochód ze sprzedaży będzie przekazany potrzebującym.