26 października 2017 r. przedstawiciele naszej szkoły: p. Dyrektor Marta Radomska,  p. Wicedyrektor Danuta Bigas i ks. Krystian Kusztyb uczestniczyli na zaproszenie Kurator Oświaty w Rzeszowie w Ogólnopolskiej konferencji dyrektorów i nauczycieli szkół Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego:  „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą Msza Święta w Kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pod przewodnictwem Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka.

Później uczestnicy przenieśli się do auli WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, gdzie odbyła się druga część konferencji.

Zebranych gości powitała podkarpacki Kurator Oświaty p. Małgorzata Rauch. Witając zebranych wyraziła radość i wielką wdzięczność za zorganizowanie Konferencji. Pani Kurator odczytała również fragmenty listu Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej. Następnie okolicznościowe słowo skierowała Wojewoda Podkarpacki p. Ewa Leniart oraz Marszałek Władysław Ortyl. Odczytano również list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Na wstępie konferencji, zebrani oglądnęli film ukazujący wzajemne relacje Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podkreślający ich wpływ na wychowanie.

Następnie Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak wygłosił wykład, w którym ukazał Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II jako osoby inspirujące innych do wychowania. Prymas przypomniał, że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga jest wezwany do tego, aby przekraczać to co jest jego ludzkimi słabościami. Następnie Prelegent mówił cytując Kardynała, że „wychowanie młodego pokolenia jest wspólną sprawą całego społeczeństwa, świętym sprzysiężeniem zarówno rodziny, wychowawców, nauczycieli, państwa, kościoła…” Arcybiskup mocno akcentował, że wychowanie zawsze musi dokonywać się w miłości.

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny pt. „Wprowadzanie w świat wartości – w centrum uwagi współczesnej edukacji”. Zaproszeni goście, analizując przesłania Św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, odnajdywali w nich drogi prowadzące ku wartościom aktualnym dla młodego pokolenia.

Pierwsza część konferencji zakończyła się bardzo wzruszającym akcentem. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu p. Antoni Buchała podzielił się świadectwem o życiu absolwentki Jego szkoły, wolontariuszki misyjnej – Helenki Kmieć, która w styczniu 2017 roku została zamordowana na placówce misyjnej w Boliwii. Zebrani uczcili długimi brawami obecną na sali p. Barbarę Zając-Kmieć – Mamę zamordowanej misjonarki.

Po przerwie obiadowej zebrani na auli uczestniczyli w kolejnym Panelu dyskusyjnym p.t. „Współczesne dylematy wychowywania do wartości”.

Kolejnym punktem było dzielenie się przykładami konkretnych działań wychowawczych inspirowanych etosem prezentowanych Patronów w życiu placówek szkolnych.

Na koniec odbyła się ceremonia rozdania nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”

Organizatorem Konferencji byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba.


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/admad/domains/spletownia.vdl.pl/public_html/wordpress_2017/letownia/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 1642